Prisforespørsel

living cleanVi gir deg et uforpliktende estimert prisoverslag for renhold i dine lokaler basert på type, størrelse og frekvens. Vennligst fyll ut feltene nedenfor – så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. Du kan også bruke dette skjemaet ved generelle henvendelser.

Ja takk, jeg ønsker et uforpliktende pristilbud
Kontaktopplysninger

Living Clean Renhold AS
Bogstadveien 27B, 0355 Oslo

E-post: Klikk her

Vi er vårt miljøansvar bevisst!

Grønt Punkt Norge

En ren fornøyelse!

Med entusiasme, grundighet og faglig stolthet utfører Living Clean renholdstjenester av høyeste kvalitet. Sett oss gjerne på prøve!